Emont

Co już zrobiliśmy?

LISTA REFERENCYJNA  INSTALACJI  DO MECHANICZNEGO ZAGĘSZCZANIA   ODWADNIANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH, PRODUKCJI  KLEIN DOSTARCZONYCH NA RYNEK POLSKI W LATACH 2006 DO SIERPNIA 2018

1. Oczyszczalnia ścieków WARTA

    w Częstochowie                                        prasa taśmowa typu SNP 1800-14    szt. 3

   (prasy uruchomione w grudniu 2006 r.;

   odwadniane osady po fermentacji)

 

 

2. Oczyszczalnia ścieków Halemba

    w Rudzie Śląskiej                                      prasa taśmowa typu SNP 1800-14    szt. 2

   (prasy uruchomione  w 2006 r.;

    odwadniane osady nadmierne)

 

 

3. Oczyszczalnia ścieków Orzegów

    w Rudzie Śląskiej                                      prasa taśmowa  SNP 1200-14 + S     szt. 2

    (prasy uruchomione  w 2008 r.;

    odwadniane osady nadmierne)4. Oczyszczalnia ścieków Barbara

    w Rudzie Śląskiej                                      prasa taśmowa  SNP 1800-14 + S     szt. 1

    (prasa uruchomiona  w 2008 r.;

    odwadniane osady nadmierne)5. Oczyszczalnia ścieków w Stalowej

    Woli                                                           prasa taśmowa  SNP 1800-12            szt. 1

    (prasa uruchomiona w grudniu 2008 r.;

    odwadniane osady po fermentacji)6. Oczyszczalnia ścieków w Stalowej

    Woli                                                           zagęszczacz taśmowy BGT 1500-3   szt. 1

    (zagęszczacz uruchomiony  w 2008 r.;

    zagęszczane osady nadmierne)

 

 

7. Oczyszczalnia ścieków                              zagęszczacz dwutaśmowy

    Śródmieście w Zabrzu                               typu BGT 1500 -4– 2                        szt. 2

    (zagęszczacze uruchomione  w 2008 r.;

    zagęszczane osady nadmierne)8. Oczyszczalnia ścieków Pomorzany

    w Szczecinie                                              prasa taśmowa  SNP 2700-14            szt. 4

    (prasy uruchomione w grudniu 2009 r.;

    odwadniane osady po fermentacji)9. Oczyszczalnia ścieków Pomorzany           zagęszczacz taśmowy BGT 2500      szt. 4

     w Szczecinie         

    (zagęszczacze uruchomione  w 2009 r.;

    zagęszczane osady nadmierne)


 

10. Oczyszczalnia ścieków w Raciborzu       zagęszczacz dwutaśmowy

                                                                       typu BGT 1500 -4– 2                        szt. 2

     (zagęszczacze uruchomione  w 2009 r.;

     zagęszczane osady nadmierne)

 

 

11. Oczyszczalnia ścieków w Raciborzu       prasa taśmowa  SNP 2500-14            szt. 1

      (prasa uruchomiona w grudniu 2009 r.;

      odwadniane osady po fermentacji)12. Oczyszczalnia ścieków w Kłobucku       prasa taśmowa  SNP 1200-14            szt. 1

      (prasa uruchomiona  w 2009 r.;

      odwadniane osady nadmierne)13. Oczyszczalnia ścieków w Klimzowiec

      w Chorzowie                                           zagęszczacz dwutaśmowy

                                                                       typu BGT 2000 -4– 2                         szt. 2

     (zagęszczacze uruchomione  w 2010 r.;

     zagęszczane osady nadmierne)

 

 

10. Oczyszczalnia ścieków w Klimzowiec

      w Chorzowie                                           prasa taśmowa typu SNP 2500-14    szt. 2

      (prasy uruchomione w grudniu 2010 r.;

      odwadniane osady po fermentacji)


                                  

11. Oczyszczalnia ścieków Panewniki                     

      w Katowicach                                         zagęszczacz taśmowy BGT 1000-3   szt. 2

      (zagęszczacze uruchomione  w 2011 r.;

      zagęszczane osady po nadmierne)


12. Oczyszczalnia ścieków w Przasnyszu     prasa taśmowa typu SNP 1800-14    szt. 1  

      (prasa uruchomiona w 10.2011 r.;

      odwadniane osady nadmierne)

 

13. Oczyszczalnia ścieków w Oświęcimiu    zagęszczacz taśmowy BGT 1500-3   szt. 1

    (zagęszczacz uruchomiony  w 2012 r.;

    zagęszczane osady nadmierne)

 

14. Oczyszczalnia Zagórze w Sosnowcu      prasa taśmowa  SNP 900-12             szt. 1

      Remont instalacji odwadniania ze

      zmianą lokalizacji prasy

 

15. Oczyszczalnia ścieków w           

      Gierałtowicach koło Gliwic                     prasa taśmowa  SNP 600-12              szt. 1

      Przewidziana do odwadniania osadów

      nadmiernych;

 

16. Oczyszczalnia Radocha II w Sosnowcu prasa taśmowa  SNP 2500-14            szt. 2

      (uruchomienie wiosna 2014 r;

      odwadniane osady po fermentacji)

 

17. Oczyszczalnia Radocha II w Sosnowcu  zagęszczacz dwutaśmowy   

                                                                          typu BGT 1500 -4– 2                     szt. 1

      (uruchomienie wiosna 2014 r;

       zagęszczane osady nadmierne)

 

18. Oczyszczalnia ścieków w Mikołowie      prasa taśmowa  SNP 1800-14 + S     szt. 1

      (prasa uruchomiona  w grudniu 2013 r.;

      odwadniane osady nadmierne)

 

19. Oczyszczalnia ścieków w Blachowni       prasa taśmowa  SNP 900-14             szt. 1

      (prasa uruchomiona  w czerwcu 2014;

      odwadniane osady nadmierne)

 

20. Oczyszczalnia w Czechowicach-              prasa taśmowa  SNP 1800-14          szt. 2

      -Dziedzicach (prasy przekazanie do

      eksploatacji w listopadzie 2014 r.;

      prasy przewidziane do odwadniania

      osadów po fermentacji).

 

21. Oczyszczalnia w Czechowicach-              zagęszczacz taśmowy

      -Dziedzicach                                                typu BGT 1500-3-1                            szt. 2

      (zagęszczacze przekazanie do

      eksploatacji w listopadzie 2014 r.;

      zagęszczacze przewidziane do

      zagęszczania osadów nadmiernych).

 

22. Oczyszczalnia w Chociwelu

      [dla miasta Strzegom]                                            prasa taśmowa  SNP 1800-14 szt. 1

      (prasa przekazana do

      eksploatacji w grudniu 2014 r.;

       prasa przewidziana do odwadniania

      osadów nadmiernych).

 

23. Oczyszczalnia w Olkuszu -                                   prasa taśmowa  SNP 2500-14 szt. 1

      Dostawa instalacji koniec września 2014 r.

      (prasa przekazana do eksploatacji w maju 2015 r.;

 

 

 

 

      Prasa przewidziana do odwadniania

      osadów przefermentowanych.

 

24. Oczyszczalnia w Szczawnicy                  prasa taśmowa  SNP 1200-14 + S     szt. 1

      (prasa przekazana do

      eksploatacji we wrześniu 2015 r.;

       prasa przewidziana do odwadniania

       osadów nadmiernych).

 

 

25. Oczyszczalnia w Lubartowie                  zagęszczacz taśmowy BGT 1000-3-1szt. 1

      (dostawa 2017, rozruch sierpień 2018)

 

26. Oczyszczalnia w Złotoryi                         prasa taśmowa  SNP 1800-14

                                                                        + BGT 1500-3-1                                 szt. 1

      (dostawa 2017; prasa przekazana do

      eksploatacji w lipcu 2018 r.;

       prasa przewidziana do odwadniania

       osadów nadmiernych).

 

27. Oczyszczalnia w Bochni -                                    prasa taśmowa  SNP 2500-14 szt. 2

      (prasa przekazana do eksploatacji

       w październiku 2019 r.; prasa przewidziana

       do odwadniania osadów
przefermentowanych).

 

28. Oczyszczalnia ścieków w Bochni                       zagęszczacz taśmowy

                                                                                    BGT 1000-3-1                     szt. 2

      (zagęszczacze przekazanie do

      eksploatacji w sierpniu 2019 r.;

      zagęszczacze przeznaczone do

      zagęszczania osadów nadmiernych).

     

 

29. Oczyszczalnia Zabrze-Mikulczyce                      prasa taśmowa  SNP 1200-14

                                                                                    plus BGT 1000-3-1              szt. 1

      (prasa przekazana do eksploatacji

       w grudniu 2019 r. prasa przewidziana

       do odwadniania osadów nadmiernych).

 

30. Oczyszczalnia w Gostyniu                                  prasa taśmowa  SNP 2500-14 szt. 1

 

      (prasa przekazana do eksploatacji

       w listopadzie 2019 r. prasa przewidziana

       do odwadniania osadów
       przefermentowanych).

 

31. Oczyszczalnia ścieków WARTA                            zagęszczacz dwutaśmowy

      w Częstochowie                                                     typu BGT 2000 -4– 2

 

    (zagęszczacz przekazany do

      eksploatacji w grudniu 2019 r.;

      zagęszczacz przeznaczony do

      zagęszczania osadów nadmiernych).

 

32. Oczyszczalnia ścieków Panewniki                     

      w Katowicach                                                     prasa taśmowa  SNP 1800-14 szt. 2

 

      (prasy przekazane do eksploatacji

       w grudniu 2019 r. prasy przewidziane

       do odwadniania osadów przefermentowanych).

 

 

33. Oczyszczalnia ścieków Brzeszcze                       prasa taśmowa  SNP 1800-14

                                                                                      + BGT 1500-3-1                szt. 1

 

       (prasa przekazana do eksploatacji

       w październiku 2020 r.; prasa przewidziana

       do odwadniania osadów nadmiernych).


 

W trakcie realizacji:

 

34. Oczyszczalnia ścieków Karolina dla Gminy Rędziny      prasa taśmowa  SNP 900-14

                                                                                                                                     szt. 1

     (prasa dostarczona w lutym 2020 r; zmontowana w maju 2020 r.

     Planowany rozruch na przełomie 2020 /2021;

     prasa przewidziana do odwadniania osadów nadmiernych).

 

 

 

35. Oczyszczalnia ścieków w Bodzentynie                prasa taśmowa  SNP 900-14

                                                                                    + BGT 800-3-1                     szt. 1

      (prasa dostarczona w sierpniu 2020 r; zmontowana

      w październiku 2020 r; planowany rozruch na

      przełomie wiosną 2021 r.;

      prasa przewidziana do odwadniania osadów nadmiernych).

 

 

36. Oczyszczalnia ścieków dla Strzelec Opolskich      prasa taśmowa  SNP 1800-14

                                                                                    + BGT 1500-3-1                   szt. 1

 

       (prasa dostarczona i zmontowana w październiku

       2020 r.; prasa przewidziana do odwadniania

       osadów nadmiernych).

 

37. Oczyszczalnia ścieków Rybna dla Gminy Mykanów   prasa taśmowa  SNP 1200-14

                                                                                                                                  szt. 1

     (termin dostawy przewidziany na listopad 2020 r.;

     prasa przewidziana do odwadniania osadów nadmiernych).

 

 

 

Tarczyn;  październik 2020 r.