Emont

Co robimy?

OFERTA

1.       Instalacje do zagęszczania osadów z zagęszczaczami taśmowymi typu BGT …. produkcji Klein.

Od roku 2016 wchodzi nowy typoszereg zagęszczaczy o nazwie SolidXdrein.

Oba typoszeregi zagęszczaczy w zależności od oczekiwanej wydajności mają różne szerokości taśmy. Dla wydajności powyżej 100 m3/h mamy w ofercie zagęszczacze dwutaśmowe.

Zakres wydajności oferowanych zagęszczaczy mieści się w przedziale:

- wydajność hydrauliczna: od 20 do 150 m3/h

- wydajność masowa: od 160 do 1200 kg s.m./h

 

2.       Instalacje do odwadniania osadów z prasami taśmowymi typu SNP …. produkcji Klein.

W zależności od oczekiwanej wydajności oferowane prasy mają różne szerokości taśmy. Wszystkie prasy taśmowe oferowane od 2006 roku w strefie ciśnieniowego odwadnia mają zabudowane po 14 wałków z sumarycznym kątem opasania ponad 2700 stopni.

Zakres wydajności oferowanych pras mieści się w przedziale:

- wydajność hydrauliczna: od 3 do 27 m3/h

- wydajność masowa: od 120 do 1000 kg s.m./h

 

3.       Instalacje do odwadniania osadów z prasami ślimakowymi typu SolidXpress …. produkcji Klein.

W zależności od oczekiwanej wydajności oferowane prasy mają różne średnice ślimaka.

 

4.       Instalacje do suszenia osadów z suszarniami taśmowymi typu Compact Dry, Conti Dry, oraz Pro Dry produkcji Klein.

Wszystkie oferowane suszarnie są w wersji dwutaśmowej.

W zależności od oczekiwanej wydajności odparowania wody różnią się długością taśm zabudowanych w suszarni. Energia termiczna dla potrzeb suszenia może być dostarczana w postaci gorącej wody, pary, spalin itp.

Wydajność odparowania wody na jednej suszarni w przedziale od 150/h kg do 6000 kg/h.