Emont

Kim jesteśmy?

Firma została zarejestrowana w 1997 r. pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Emont” z siedzibą w Tarczynie k/Warszawy. W pierwszych latach działalność firmy wykonywaliśmy montaże instalacji do odwadniania i zagęszczania osadów dostarczanych na rynek polski przez firmę Klein z Niederfischbach – Niemcy, oraz świadczyliśmy usługi serwisowe do wszystkich urządzeń dostarczonych przez Kleina.

 

W październiku 2004 roku skróciliśmy nazwę firmy do - Emont Lidia Krzechowicz.

Firma Emont od 2002 roku jest na polskim rynku wyłącznym przedstawicielem firmy Klein.

 

Po przejęciu przedstawicielstwa rozszerzyliśmy naszą działalność o świadczenie usług z zakresu doboru urządzeń do zagęszczania i odwadniania osadów, oraz optymalizacji rozmieszczenia urządzeń w obiektach adaptowanych  lub nowo budowanych.

 

Od roku 2007 świadczymy usługi odwadniania osadu przy pomocy instalacji z prasą taśmową typu KS 20 zabudowaną na przewoźnym podwoziu typu BDF.

 

W ciągu ostatnich 10 lat tj. od 2006 do 2015 r. dostarczyliśmy na rynek polski, uruchomiliśmy i przekazaliśmy do eksploatacji 46 instalacji do zagęszczania i odwadniania osadów. Wszystkie instalacje zbudowane są w oparciu o prasy i zagęszczacze wyprodukowane przez firmę Klein z Niederfischbach.

 

W roku 2007 na zlecenie firmy Klein przeprowadziliśmy montaż, a w 2008 r. rozruch trzech  instalacji do zagęszczania osadów nadmiernych na terenie oczyszczalni w Kownie (Litwa).

 

W roku 2008 na zlecenie firmy Klein przeprowadziliśmy montaż elementów dwu suszarni osadów dostarczonych dla oczyszczalni ścieków „Orzegów” w Rudzie Śląskiej.

Suszarnie po rozruchu przeprowadzonym przez pracowników Kleina uzyskują niższe wskaźniki zapotrzebowania na energię do suszenia niż zakładane w kontrakcie.

 

W roku 2012 na zlecenie firmy Instal Kraków przeprowadziliśmy montaż instalacji do suszenia osadów z suszarnią typu Pro Dry 2/3 produkcji Klein z  Niederfischbach. Instalacja do suszenia została zbudowana na oczyszczalni w Żywcu. Czynnik grzewczy gazy spalinowe ze spalania biogazu i gazu ziemnego. Rozruch suszarni został przeprowadzony jesienią w 2013 r.

 

W latach 2013 i 2014 na zlecenie firmy Klein przeprowadziliśmy montaż instalacji do suszenia osadów z suszarnią typu Pro Dry 2/4. Instalacja do suszenia została zbudowana na oczyszczalni w Siedlcach. Czynnik grzewczy gorąca woda.

Rozruch suszarni został przeprowadzony na przełomie lat 2014 i 2015.

 

W 2015 roku na zlecenie firmy Klein przeprowadziliśmy rozruch instalacji do odwadniania osadów w miejscowości Sadrata w Algierii.